ČISTOĆA RIJEKA

Odvajate li otpad u svom kućanstvu?

Odvajam papir i tetrapak
30% (1578 glasova)
Odvajam staklo
28% (1454 glasa)
Odvajam plasitku
28% (1467 glasova)
Ne odvajam jer u blizini nema kontejnera za odvajanje
12% (640 glasova)
Ne odvajam jer mi nije stalo
2% (128 glasova)
Ukupno glasova: 5267