ČISTOĆA RIJEKA

Obavijesti i upute korisnicima

05.12.2018. Odluka o načinu prijave/odjave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

Odluka o načinu prijave/odjave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

01.11.2018. Cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i gospodarstvo za gradove Bakar, Kastav, Kraljevicu i Rijeku te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo koji vrijede od 01. studenog 2018. godine

07.09.2017. - Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva od 01. rujna 2017. godine

Temeljem odredbe članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br.94/13 i 73/13), dana 24. kolovoza 2017. godine, Direktorica KD ČISTOĆA d.o.o. donosi Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva.
Cijenik možete pogledati ovdje.

16.06.2015.- Cjenik zbrinjavanja neopasnog proizvodnog otpada

Temeljem odredbe članka 44. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 40. Društvenog ugovora, Direktor KD Čistoća d.o.o. Rijeka, donosi dana 08.06.2015.g. cjenik zbrinjavanja neopasnog proizvodnog otpada.

Siječanj, 2014.-ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem odredbe članka 40. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. i članka 14. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) direktor KD Čistoća d.o.o. donosi dana 21.01.2014. godine Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Travanj, 2012.-Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva od 01.travnja 2012. godine

Temeljem odredbe članka 20 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), odredbe članka 17 Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08), dana 31.03.2012. godine donosi se Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva.
DOKUMENTI:
Cjenik_gospodarenja_komunalnim_otpadom_iz_kucanstva_i_gospodarstva.pdf

Veljača, 2011.-ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu čl.4.st.3. Zakona o  pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10) i čl.40. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o., Direktor društva donio je dana 15.02.2011. godine ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija KD Čistoća d.o.o.

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KD Čistoća d.o.o., a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o  pravu na pristup informacijama.
 

Članak 2.

VAŽNO! Kako zbrinuti zeleni otpad?

Počela je još jedna sezona radova u vrtu! Ne znate što učiniti s biljnim otpadom koji nastaje pri tim radovima?

Siječanj, 2010.-ODLUKA o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom

Na temelju članka 17. Zakona o otpadu ("Narodne novine" 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) jedinice lokalne samouprave donijele su Odluku o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom.

DOKUMENTI:

Uplatnica za plaćanje usluga odvoza komunalnog otpada

Naknadu za odvoz kućnog otpada dužni su plaćati svi korisnici koji se nalaze na području gdje je organiziran odvoz kućnog otpada.

  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na RSS - Obavijesti i upute korisnicima