ČISTOĆA RIJEKA

Šareni kamioni Čistoće na ulicama grada....

Jeste li već uočili šarene kamione Čistoće na ulicama? Ako niste, obratite pažnju na kamione oslikane prepoznatljivim dijelovima našega grada. Osim što ljepše izgledaju, svaki od njih ima i svoju edukativnu poruku!

Ožujak, 2012.- Tipizirane kartonske kutije za odlaganje papira

U cilju poštivanja načela da se sav otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora oporabiti, a koji proizlazi iz Zakona o otpadu te činjenici da papir predstavlja izvrsnu sirovinu za daljnju preradu nudimo mogućnost postave tipiziranih kartonskih kutija za odlaganje papira unutar vašeg poslovnog prostora, u urede i na hodnike.

21.10.2011.-NADMETANJE ZA PRODAJU VOZILA AUTOSMEĆAR

KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, temeljem Odluke direktora br. 548/11 od 19.10.2011. godine objavljuje nadmetanje za prodaju vozila autosmećar.

Pretplati se na Čistoća d.o.o. RSS