ČISTOĆA RIJEKA

Obavijesti

Ožujak, 2019. - Ažurirana verzija registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno čl. 28. ZJN 2016 objavljuje se ažurirana verzija registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Listopad, 2017.- 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.g.

Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16.) objavljuje se 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.

Rujan, 2017.- 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.g.

Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16.) objavljuje se 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.

Srpanj, 2017 – Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16.) objavljuje se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova.

Lipanj, 2017. - 1. izmjena i dopuna Plana nabave

Sukladno čl.28 ZJN 2016 objavljuje se 1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.

Veljača, 2017.- Plan nabave za 2017.g.

Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16.) objavljuje se Plan nabave za 2017. godinu.

Obavjest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Naručitelj ČISTOĆA d.o.o. Rijeka objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016. u sukobu interesa.

Prosinac, 2016. - 4. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.g.

Sukladno čl. 20., st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br.U-I-1678/2013, NN 13/14.) objavljuje se 4. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.

Studeni, 2016. - 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.g.

Sukladno čl. 20., st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br.U-I-1678/2013, NN 13/14.) objavljuje se 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.

Listopad, 2016. - 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.g.

Sukladno čl. 20., st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br.U-I-1678/2013, NN 13/14.) objavljuje se 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.

  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na RSS - Obavijesti