ČISTOĆA RIJEKA

Mobilna reciklažna dvorišta i reciklažna dvorišta Pehlin i Mihačeva draga

MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Na području grada Rijeke određeno je ukupno 24 lokacije na kojima će se nalaziti mobilna reciklažna dvorišta. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokalitetu dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

Termine i lokalitete na kojima će se nalaziti mobilna reciklažna dvorišta možete pogledati OVDJE.

Isto je dostupno na stranicama Grada Rijeke.

Podaci su dostupni i na Portalu otvorenih podataka Grada Rijeke

Samostalno mobilno reciklažno dvorište
U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: staklo, lijekovi, baterije, papir, tekstil, sitni EE otpad, metalna ambalaža pod tlakom, plastika, tetra ambalaža, metal, ambalaža opasnih tvari.
Radno vrijeme: 0-24

index.jpeg

Mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom
U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, tetra ambalaža, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, toneri, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje.

Radno vrijeme: ponedjeljkom i utorkom 09.00-17.00, srijedom, četvrtkom i petkom 08:00-16:00, subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno

Kontakt: 091 226 0258

index2.jpeg

Mobilno reciklažno dvorište Grada Bakra

Otpad koji se zaprima u mobilnom reciklažnom dvorištu Grada Bakra: sitni ee otpad, fluorescentne cijevi, baterije, akumulatori, lijekovi, ambalaža od opasnih tvari, metalna ambalaža pod tlakom, boje, ljepila, smole, jestiva i motorna ulja, plastična, metalna i višeslojna (tetra) ambalaža,toneri, staklena ambalaža, odjeća i obuća, papir, karton.

Raspored je dostupan na poveznici.

Radno vrijeme: ponedjeljkom i utorkom 09.00-17.00, srijedom, četvrtkom i petkom 08:00-16:00, subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
RECIKLAŽNO DVORIŠTE PEHLIN

Kontakt: 091 226 0258

 LOKACIJA I RADNO VRIJEME
 

mapaPehlin.JPG

Otpad koji se zaprima u RD Pehlin: papir i karton, višeslojna tzv. tetrapak ambalaža, staklena ambalaža, plastika i plastična ambalaža, drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje, otpadne gume, tekstil (odjeća i obuća), biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m3), građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku).

 

CENTRALNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE MIHAČEVA DRAGA

Kontakt: 091 2275 240

 LOKACIJA I RADNO VRIJEME
 

mapaMDraga.JPG

Otpad koji se zaprima u RD Mihačeva draga: papir i karton, višeslojna tzv. tetrapak ambalaža, staklena ambalaža, plastika i plastična ambalaža, drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje, otpadne gume, tekstil (odjeća i obuća), biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m3), građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku), baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, toneri, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari,  fluorescentne i štedne žarulje.

  • U reciklažnim se dvorištima prikupljanje otpada isključivo od građanstva.
  • Reciklažno dvorište osim radnog vremena ima istaknutu obavijest o vrstama otpada koje prima.