ČISTOĆA RIJEKA

Kostrena

Za odvoz glomaznog otpada s područja Kostrene trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama kostrena.hr, a nadležne službe Općine Kostrena će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Telefon: (051) 374 730