ČISTOĆA RIJEKA

Čavle

Za odvoz glomaznog otpada s područja Čavla trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama www.cavle.hr, a nadležne službe Općine Čavle će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca dostupan je telefon (051) 374 730