ČISTOĆA RIJEKA

Deponij

Sanacija postojećih odlagališta
Problematika riječkih, odnosno regionalnih odlagališta, svodi se na sanaciju odlagališta (Odlagališta opasnog otpada Sovjak i Odlagališta komunalnog otpada Viševac), te izgradnju novog regionalnog odlagališta na području opčine Viškovo.
 

bager.JPG.aspx.jpeg

Zbog kašnjenja aktivnosti vezanih za novo odlagalište, u postupku je ispitivanje mogućnosti za uključivanje novih tehnologija vezanih za smanjenje volumena otpada na postojećem odlagalištu Viševac. Također se nastavlja aktivnost provođenja monitoringa u skladu s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, uz izgradnju moni-toring stanice za mjerenje kakvoće zraka i razine ambijentalne buke. Ma odlagalištu opasnog otpada Sovjak provodi se monitoring u cilju kontrole i spriječavanja pogoršanja stanja na odlagalištu sukladno dogovorima s nadležnim Ministarstvom. Sovjak je potrebno zaštititi od štetnog utjecaja oborina I spriječiti ugrožavanje podzemnih voda.
Sanacija postojećih odlagališta za sada se odvija financiranjem iz namjenskog dijela cijene za zbrinjavanje otpada i bespovratnih sredstava koje je dodijelio fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
U budućnosti se očekuju značajnija državna sredstva (zakonska obveza države), te mogućnost privlačenja europskih fondova i privatnog kapitala. PGŽ, Grad Rijeka i Čistoća osnovali su trgovačko društvo Eko plus d.o.o. s ciljem razvoja projekta novog odlagališta.
 

deponij2.JPG.aspx.jpeg

 

Projekt novog regionalnog odlagališta komunalnog otpada

 

Za novo je odlagalište određena lokacija Marišćina na području općine Viškovo. Razlog toj lokaciji je povoljan sastav podzemlja, stoga se odlagalište moralo locirati na tom području, sjeverozapadno od Rijeke, jer to područje nije vodozaštitna zona.

Centralna zona za gospodarenje otpadom (CZGO) u Marišćini uvrštena je u programe zaštite okoliša koji su kandidirani predpristupnom fondu EU-a.
 

Izgradnja novog odlagališta riješila bi problematiku otpada na dugi rok za cijelu županiju a što je vrlo važno za  kvalitetu života i daljnji razvoj turizma na ovom području. Uz izgradnju moderne infrastrukture i sustav zaštite okoliša, a temeljem najsuvremenije tehnologije, novo regionalno odlagalište postalo bi važan gospodarski sustav.

Za konkretnije informacije vezane uz CENTRALNU ZONU ZA GOSPODARENJE OTPADOM kliknite na slijedeću adresu:http://www.ekoplus.hr/czgo/